Εγγραφή

Επισκεφθείτε την σελίδα Ακαδημία ή Training για να μάθετε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα για κάθε ηλικία.

Σημαντική πληροφορία: Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με τον αριθμό εγγραφών σε κάθε ομάδα. Μπορείτε να μας καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες.

-
Η μηνιαία συνδρομή θα πληρώνεται κατα τις πρώτες ημέρες του κάθε μήνα.

Τιμή εγγραφής για αθλητές και παιδιά (η εγγραφή γίνεται μία φορα): 10€

Παρακαλώ διαβάστε το έγγραφο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων πριν την εγγραφή.